Wetgevingsschema, bijgewerkt tot en met 11 september 2015


Wetgevingsschema Bijgewerkt tot en met 11 september 2015            
Dossiernummer Onderwerp                                                    Beh. 2e Kamer Aang. 2e Kamer Beh. 1e Kamer Aang. 1e Kamer Stb. Datum inwtr.
31911 Wijziging Wft met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet X          
32769 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting X X X X STB 2015,145 deels 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 juli 2016 en 1 januari 2017
33966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting X X X X STB 2015,146 1-jul-15
33994 Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude X X X      
34011 Wet civielrechtelijk bestuursverbod X X X      
34012 Werknemersmedezeggenschap bij grensoverschijdende fusie van kapitaalvennootschappen X X X X STB 2015,84 1-jul-15
34049 Uitvoeringswet verordening bankentoezicht X X X X STB 2015,184 12-jun-15
34100 Wet implementatie Onmibus II-richtlijn X X X X STB 2015,278 deels 13 juli 2015, deels 1 januari 2016
34117 Wet algemeen pensioenfonds X X        
34155 Goedkeuring overeenkomst overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds X X X X    
34176 Uitvoeringswet richtlijn jaarrekeningen X X X      
34198 Wijzigingswet financiële markten 2016 X          
34204 Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen X          
34208 Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen X X X      
34218 Wet continuïteit ondernemingen I X          
34232 Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie X          
34253 Wet versterking positie curator X          
23262 Wijziging Handelsregisterwet 2007, BW, Wfbv (deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg X          
Verder lezen
Terug naar overzicht