Wetsvoorstel 26862, wijzigingen voor scheiding van tafel en bed (2000.04.2025)


Bespreking van het op 28 oktober 1999 ingediende wetsvoorstel nr 26862, waarin onder meer de volgende wetswijzigingen zijn opgenomen. De regeling ter voorkoming van schijnhuwelijken wordt aangepast en ook van toepassing verklaard op het geregistreerd partnerschap. Een scheiding van tafel en bed komt voortaan tot stand door inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in art. 1:116 BW, welke inschrijving moet geschieden binnen 6 maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, bij gebreke waarvan de beschikking haar kracht verliest…

Verder lezen