Wetsvoorstel aanpassing appartementsrecht (2004.47.2233)


In september 2002 is het wetsvoorstel tot aanpassing van het appartementsrecht ingediend. Met het voorstel beoogt men enkele knelpunten op te lossen. Het voorstel is grotendeels gebaseerd op de adviezen van de ‘ Werkgroep herziening appartementsrecht’, welke werkgroep door de KNB in het leven is geroepen naar aanleiding van het door de KNB in 1997 uitgebrachte preadvies ‘ Naar een vernieuwd appartementsrecht’. Niet alle door de werkgroep voorgestelde aanpassingen zijn overgenomen.

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om niet alleen (nog te realiseren) gebouwen maar ook grond te…

Verder lezen