Wetsvoorstel bemoeienis gemeenten bij VVE’s


BW

In april 2010 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen die het mogelijk moet maken dat bij achterstallig onderhoud een gemeente een vergadering van een VVE uitschrijft en daarin het woord mag doen en voorstellen doen, om zo aandacht voor het achterstallige onderhoud te vragen. Tevens kan zij een VVE dwingen een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

www.vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht