Wetsvoorstel BTW/overdrachtsbelasting


De antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op door Eerste-Kamerleden gestelde vragen (Notafax 1995, nr 319), waren aanleiding tot het stellen van enkele aanvullende vragen.

Het is bekend dat het wetsvoorstel overgangsmaatregelen bevat als de verhuur van een onroerende zaak geschiedt op grond van een op 31 maart 1995, 18.00 uur bestaande schriftelijke overeenkomst (FBN 1995, nr 86).

De staatssecretaris acht het acceptabel dat als bewijsmateriaal voor het bestaan van een huurovereenkomst ook andere schriftelijke stukken in aanmerking komen waarmee kan worden bewezen…

Verder lezen