Wetsvoorstel elektronische communicatiemiddelen (2006.14.2559)


Wetsvoorstel elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen (30 019) is in maart 2005 bij de Tweede Kamer ingediend en beoogt het gebruik van e-mail, internet en andere elektronische communicatiemiddelen te bevorderen bij de besluitvorming in de AVA van NV’ s en BV’ s. Het wetsvoorstel wordt besproken zoals het luidt na de nota van wijziging.

Oproeping voor de AVA

Door oproeping worden aandeelhouders en andere vergadergerechtigden over de AVA geïnformeerd en daartoe uitgenodigd.

Het wetsvoorstel creëert de mogelijkheid voor NV’ s en BV…

Verder lezen