Wetsvoorstel grondexploitatieheffing ingetrokken (1998.24.2731)


Schrijver signaleert de intrekking van het wetsvoorstel grondexploitatieheffing na een negatief advies van de Raad van State. Het wetsvoorstel gaf gemeenten het recht de kosten van bouwrijp maken van nieuwe bouwlocaties te verhalen op de bouwers in die locaties.

De Raad van State verwerpt het wetsvoorstel omdat daarin een publiekrechtelijke mogelijkheid van kostenverhaal naast een privaatrechtelijke weg wordt gepresenteerd.

W.H.K. Dijksterhuis

NOG 1998/122

Verder lezen