Wetsvoorstel inzake notarieel echtscheidingsverzoek aangenomen in Tweede Kamer


Er is een wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer over het notarieel echtscheidingsverzoek. Kort samengevat regelt dit dat een notaris bevoegd is om een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank, mits (1) het verzoekschrift namens beide echtgenoten wordt ingediend en (2) de echtgenoten in kwestie niet vallen onder de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan op te stellen in verband met de aanwezigheid van minderjarige kinderen. Voor de minder bedeelden geldt ook een gesubsidieerde rechtsbijstand van notarissen. Voor dergelijke taken geldt niet de ministerieplicht (de plicht om al het werk aan te nemen) omdat het een niet-gebruikelijke notariële dienst betreft.

Notamail 16 maart 2011

Verder lezen
Terug naar overzicht