Wetsvoorstel inzake onroerendezaaklichamen is ingetrokken


Art 4 Wet BRV

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om het voorstel tot wijziging van art. 4 Wet BRV (fiscale behandeling van onroerendezaaklichamen voor de overdrachtsbelasting) zoals opgenomen in de Fiscale Verzamelwet 2012 in te trekken. De reden hiervoor is dat er door veel Kamerfracties op is gewezen op de onvoorziene gevolgen van het wetsvoorstel en op de moeilijke marktomstandigheden in de vastgoedmarkt. De staatssecretaris is van mening dat het regime voor beleggingsfondsen en onroerendezaaklichamen consis-tent dient te zijn en niet vatbaar voor oneigenlijk gebruik. De staatssecretaris wil in overleg met de vastgoedsector en de advieswereld dit onderdeel van de overdrachtsbelasting nog eens nader bezien en zal hierop nader terugkomen.

Verder lezen
Terug naar overzicht