Wetsvoorstel maximumleeftijd notarissen treedt binnenkort in werking


Wellicht ingegeven door externe omstandigheden, is thans bekend dat de Eerste Kamer vandaag bij hamerstuk (dus zonder stemming) het wetsvoorstel zal aanvaarden waarin onder meer is opgenomen de verhoging van de leeftijdsgrens voor notarissen van 65 naar 70 jaar (31385). Het ministerie van Justitie heeft ons medegedeeld dat het de bedoeling is dat deze wetswijziging nog vóór 1 juni 2009 in het Staatsblad zal worden opgenomen.

Verder lezen