Wetsvoorstel Nieuw Huwelijksvermogensrecht (2001.13.2104)


Voorafgaande aan de bespreking van het tweede deel van het wetsvoorstel nieuw huwelijksvermogensrecht (27554, over verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden, zie Notafax 2001, nr 13), geeft de auteur een kort overzicht van het eerste deel van het wetsvoorstel. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het eerste deel is de voorgestelde wijziging in de regeling van de kosten van de huishouding (art. 84) gesneuveld. Aan het eind van de eerste aflevering van de bijdrage van de auteur (WPNR 6437 blz. 259) is de…

Verder lezen