Wetsvoorstel rechtsbescherming bij controlehandelingen, derde NvW, Advies RvS


Samenvatting

De Raad van State heeft een advies uitgebracht over de wijzigingen als gevolg van de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus van de Tweede Kamer leden Dezentjé Hamming (VVD) en Tang (PvdA). Geen van de door de Raad van State voorgestelde inhoudelijke suggesties zijn overgenomen.

Commentaar

Ik verwijs naar mijn commentaar bij de eveneens in dit nummer van NTFR 2010/311 opgenomen derde nota van wijziging van dit wetsvoorstel.

Verder lezen
Terug naar overzicht