Wetsvoorstel tegen positieve discriminatie


Er moet een verbod komen op positieve discriminatie bij onder meer vacatures. Tweede Kamerlid Van Klaveren heeft daarvoor een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Volgens het Kamerlid leidt een voorkeursbeleid voor bijvoorbeeld etnische minderheden, vrouwen en chronisch zieken tot benadeling van andere groepen. Van Klaveren, van de fractie Bontes/Van Klaveren, stelt dat positieve discriminatie en voorkeursbeleid ‘in essentie vormen van discriminatie’ zijn, schrijft hij in een toelichting op zijn wetsvoorstel. Artikel 1 van de Grondwet verbiedt juist discriminatie. ‘Onder meer geslacht en etniciteit worden doorslaggevende factoren bij de keuzebepalingen voor een functie of plek, waar dit uiteraard kwaliteit en verdiensten behoren te zijn.’

In onder meer de Algemene wet gelijke behandeling worden vormen van positieve discriminatie toegestaan voor vrouwen en allochtonen. Aan hen mag alleen een ‘bevoorrechte positie’ worden toegekend als daarmee de achterstandspositie op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt wordt opgeheven of verminderd. 

Bron: www.sconline.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht