Wetsvoorstel tot reparatie van overgangsrecht Wro-WVG ingediend


Bij de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 zijn in de Invoeringswet Wro (Iwro) onder andere de nieuwe planvormen uit de Wro in de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) verwerkt en is in overgangsrecht voor de WVG voorzien. Dit overgangsrecht is opgenomen in Afdeling 9.4 van de Iwro (zie JBN 2008, nr 31).

Om te voorkomen dat bestaande WVG-voorkeursrechten bij de inwerkingtreding van de Wro opnieuw zouden moeten worden gevestigd, zijn in artikel 9.…

Verder lezen