Wetsvoorstel voorlopige teruggaaf treedt op 1 juli 1998 in werking


Per 1 juli 1998 zal de loonbelastingbeschikking worden vervangen door de voorlopige teruggaaf. Dit betekent dat de vermindering van loonbelasting in verband met negatieve inkomensbestanddelen niet langer via de werkgever loopt. Voortaan moet de belastingplichtige de inspecteur verzoeken om een voorlopige aanslag tot een negatief bedrag. Het verzoek moet zijn ingediend vóór 1 december van het betreffende belastingjaar. Bij de voorlopige aanslag kan rekening worden gehouden met een aantal in de wet genoemde negatieve inkomensbestanddelen (artikel 30 Wet LB) en met een verzoek om toepassing van tariefgroep III voor…

Verder lezen