Wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I aangenomen (stille curator)


Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I aangenomen. Hiermee krijgt de bestaande praktijk van stille bewindvoering een wettelijke basis. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht en heeft als doelstelling het reorganiserend vermogen van de Faillissementswet te versterken.

Een ‘stille curator’ kan een onderneming in financiële moeilijkheden helpen bij de voorbereiding van het faillissement en een eventuele doorstart. Op basis van het wetsvoorstel kan een rechtbank een ‘beoogd curator’ aanwijzen, die gedurende twee weken de tijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht