Wetsvoorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak ingetrokken


Het kabinet heeft op 16 november het wetsvoorstel ‘Wet reorganisatie bestuursrechtspraak’ ingetrokken. In de brief aan de Tweede Kamer geven de ministers Plasterk en Van der Steur aan dat de twee eerder door de Tweede Kamer aangenomen amendementen hiertoe de aanleiding vormden.

Volgens het wetsvoorstel Wet hoogste bestuursrechtspraak (KST 34389, 2) zouden de zaken die nu door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) worden behandeld (sociaal-economisch bestuursrecht), overgaan naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). De zaken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) (sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) zouden worden verdeeld over de gerechtshoven.

Amendementen

De twee amendementen die voor het kabinet de aanleiding vormden om het wetsvoorstel in te trekken zijn het amendement dat regelt dat leden van de grondwettelijke Raad van State niet in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen worden benoemd (KST 34389, 20) en het amendement dat oproept de CRvB-expertise onder te brengen in een apart, sociaal-bestuursrechtelijk gerechtshof (KST 34389, 11). De bezwaren tegen deze amendementen zijn voor het kabinet zo zwaarwegend dat het er de voorkeur aan geeft het wetsvoorstel in te trekken.

Standpunt Rechtspraak

De Raad voor de Rechtspraak staat achter de intrekking van het wetsvoorstel. Voorzitter Frits Bakker had het kabinet hiertoe eerder opgeroepen: ‘Dit wetsvoorstel is een gemiste kans om het stelsel van bestuursrechtspraak in hoger beroep echt overzichtelijk en eenvoudiger te maken. Daarom is het goed dat dit wetsvoorstel nu van tafel is. Er moet rust en duidelijkheid komen voor alle collega’s die werken bij de CRvB en het CBb.’

Bestuursrechtelijk gerechtshof

In een wetgevingsadvies en in een position paper gaf de Rechtspraak eerder aan voorstander te zijn van de vorming van één bestuursrechtelijk gerechtshof, waarin het CBb, de CRvB en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden samengevoegd. Dan zou er nog maar één bestuursrechter zijn voor bestuursrechtzaken in hoger beroep.

Bronnen: KST 34389, 23 en Rechtspraak.nl, 16 november 2016

Verder lezen
Terug naar overzicht