Wetsvoorstel wijziging wet op de architectentitel


Wet op de architectentitel

Er is een wetsvoorstel in behandeling om de Wet op de architectentitel te wijzigen. Doel van de wetswijziging is er voor te zorgen dat om de titel van architect te mogen voeren, naast het behalen van het vereiste diploma een tweejarige beroepservaringsperiode dient te zijn doorlopen.

De regeling zal ook gelden ook voor stedenbouwkundigen, voor tuin- en landschapsarchitecten en voor interieurarchitecten. Opdrachtgevers moeten uit kunnen gaan van de professionaliteit van architecten. De Wet op de architectentitel wordt met deze wijzigingen omgevormd tot een krachtiger kwaliteitsinstrument en Nederland loopt hiermee niet meer achter op de vakbekwaamheidseisen die in direct omringende landen aan architecten worden gesteld. België, Duitsland, Engeland en Frankrijk kennen eveneens een verplichte beroepservaringperiode.

Aan deze wetswijziging is acht jaar aan voorbereiding voorafgegaan.

Onder het voorbehoud dat de wijziging van de wet in 2011 van kracht wordt, zal de verplichting tot het doorlopen van een beroepservaringsperiode vanaf 2012 gaan gelden. Er zal ook een overgangsperiode worden opgenomen.

Persbericht VROM van 10 juli 2009; http://vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht