Wetsvoorstellen inzake flexibilisering BV-recht treden op 1 oktober in werking


De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31058) en de daarbij behorende invoeringswet (32426) als hamerstuk aangenomen. Hoewel de minister van Veiligheid en Justitie eerder dit jaar nog had aangegeven te streven naar een inwerkingtreding van de wetsvoorstellen met ingang van 1 juli 2012, leiden wij uit een persbericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat kort na aanvaarding van de wetsvoorstellen is verschenen, af dat de inwerkingtreding is bepaald op 1 oktober 2012.

Persbericht ministerie van Veiligheid en…

Verder lezen