Wetswijzigingen ter zake van box 3-heffing bij overlijden en artikel 15.1.q WBR


Onlangs heeft de minister van Financiën de 'Fiscale onderhoudswet 2007' aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat hoofdzakelijk voorstellen tot herstel van de in de uitvoeringspraktijk gebleken onduidelijkheden in de fiscale wetgeving en aanpassingen van redactionele aard. Daarnaast worden enkele inhoudelijke wetswijzigingen voorgesteld, waaronder die ter zake van box 3-heffing bij overlijden en die ter zake van artikel 15.1.q WBR.

Wijziging box 3-heffing als een belastingplichtige in de loop van het kalenderjaar overlijdt

Thans bepaalt artikel 5.3 lid…

Verder lezen