Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid geëvalueerd


De wettelijke onderzoekstaken op het gebied van voedselveiligheid worden uitgevoerd door het RIKILT. Deze onderzoekstaken zijn ondergebracht in WOT-programma’s waarmee de overheid wordt voorzien van kennis, expertise, methoden, analyses en faciliteiten die onmisbaar zijn voor de uitvoering van (inter-)nationale wet- en regelgeving en andere overheidstaken van nationaal en/of algemeen belang.

Berenschot oordeelt, in een door EZ verzocht onderzoek, in het algemeen positief over de uitvoering en waarborging van deze taken. Bij de WOT-Voedselveiligheid is de onafhankelijke uitvoering goed op orde, zo is vastgesteld. Berenschot beveelt aan het opdrachtgeversoverleg te versterken en meer als strategisch/tactisch opdrachtgevend orgaan te positioneren, bijvoorbeeld door visieontwikkeling en ontwerpen van een expliciet afwegingskader voor de prioritering van onderzoekvoorstellen en heldere procedures voor besluitvorming.

 

Kamerstuk, kamerbrief sts Dijksma EZ van 11 maart 2015

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van besmettelijke dierziekten, voedselveiligheid en genetische bronnen.

 

Evaluatie Onderzoekstaken Voedselveiligheid

Verder lezen
Terug naar overzicht