Wettigheidstoetsing van inlichtingenverzoeken van belastingdiensten van andere lidstaten


HvJ EU 16 mei 2017, zaak C-682/15, ECLI:EU:C:2017:373, Berlioz Investment Fund

In de zaak Berlioz Investment Fund verzocht de Franse belastingdienst aan de Luxemburgse belastingdienst om inlichtingen over de Luxemburgse moedermaatschappij van een Franse vennootschap. De Luxemburgse moedermaatschappij, Berlioz, gaf gedeeltelijk inzage, maar weigerde de namen en adressen van haar aandeelhouders, de bedragen van hun aandelen en het participatiepercentage van de aandeelhouders op te geven, omdat die niet van belang waren voor het belastingonderzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht