Wie zijn billen brandt…


Vordering tot opheffing van beslag op bankrekening afgewezen. Onrechtmatige daad van de ene ex-echtgenoot tegenover de andere.

De feiten
M en V waren in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2014 door echtscheiding is ontbonden.
Partijen hadden een beleggingsrekening op beider naam bij de ING Bank, welke rekening op 1 maart 2015 een tegoed kende van (afgerond) € 54.000.
Op 2 maart 2015 (de ontbonden huwelijksgemeenschap is dan nog niet verdeeld) laat V deze en/of-rekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht