Wijziging Activiteitenregeling gepubliceerd

De wijziging van de Activiteitenregeling is gepubliceerd in Staatscourant nummer 53562. De wijziging treedt in werking op 1 oktober 2017.
De belangrijkste wijzigingen in de Activiteitenregeling zijn:
Verwijzing naar een aantal nieuwe of aangepaste normen, zonodig met overgangsrecht
Verwijzing naar de geactualiseerde PGS 15 (versie 9-2016) over verpakte gevaarlijke stoffen, inclusief meer maatwerkmogelijkheden.
Een aantal correcties in de bodemvoorschriften voor opslagtanks. Nieuw ten opzichte van de voorpublicatie: toevoeging van zeven nieuwe MTR-waarden voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) toegevoegd aan bijlage 13.

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/nieuws/nieuws-landbouw/landbouwnieuws/wijziging/ d.d. 26 september 2017

Verder lezen
Terug naar overzicht