Wijziging arbeidsvoorwaarden

Werkgever kan de arbeidsvoorwaarden op verschillende manieren wijzigen. Komt werkgever niet tot overeenstemming met werknemer, dan kan werkgever proberen de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afhankelijk van de omstandigheden kan werkgever een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW), goed werknemerschap (art. 7:611 BW), de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW) of onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). Afhankelijk van de grond waarop de werkgever de arbeidsvoorwaarden probeert te wijzigen, gelden specifieke toetsingscriteria. Die criteria volgen uit de wet en de jurisprudentie. Bij een eenzijdige wijziging op grond van goed werknemerschap geldt het criterium uit het Taxi Hofman-arrest. Werknemer kan met een beroep op de Wet flexibel werken (Wfw), artikel 7:611 BW en/of 6:248 BW om wijziging van de arbeidsvoorwaarden verzoeken.

Uitgelicht

Inname auto, tankpas en telefoon niet toegestaan (Werknemer/Werkgever)
Gebruik van auto, tankpas en telefoon is door verloop van tijd een arbeidsvoorwaarde geworden. Werkgever mocht de goederen niet innemen tijdens ziekte werknemer, omdat dit een ontoelaatbare eenzijdige wijziging is. Geen sprake…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Eenzijdig wijzigingsbeding

Wet flexibel werken

Pensioen (fiscaal)

Pensioen (civiel)

Gevolgen overgang van onderneming

Deeltijdontslag

Herplaatsing

Wet op de ondernemingsraden

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Ontslag op staande voet

Opzegtermijnen

Billijke vergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht