Wijziging art. 4 WBR (2000.28.3255)


Bespreking van het voorstel tot wijziging van art. 4 WBR. Consolidatie is straks verplicht als de moeder (on)middellijk aandeelhouder is van ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal in de dochter. In dat geval tellen de schulden en bezittingen van de dochter voor hun werkelijke waarde mee als bezittingen en schulden van de moeder. Wanneer de dochter een kasgeld-BV is, kan de moeder buiten de toepassing van art. 4 WBR blijven.

R.A. Wolf

VP-bulletin juni 2000, nr…

Verder lezen