Wijziging Belastingplan 2006 vanwege jurisprudentie over 'eigen woning'


Volgens de gerechtshoven in Den Bosch (FBN 2004, nr 74) en Arnhem (Notafax 2005, nr 231) mag men een woning die nog door een ouder wordt bewoond voor het successie- en schenkingsrecht nog steeds stellen op de waarde in bewoonde staat. Volgens hen betekent de afschaffing van de 60%-waardering van artikel 21 lid 4 SW per 1 januari 2002 dat men terugkeert naar de vóór 1 januari 1985 geldende regeling op grond waarvan voor ieder afzonderlijk geval de waardedrukkende factor van het bewoond zijn moet…

Verder lezen