Wijziging belastingverdragen met Luxemburg en Singapore inzake inlichtingenuitwisseling; stilzwijgende goedkeuring


Samenvatting

Bij brief van 27 november 2009 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 29 mei 2009 tot stand gekomen protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Luxemburg ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement gestuurd (Kamerstukken 32 235). Verder heeft hij bij brief van dezelfde datum tevens het op 25 augustus 2009 tot stand gekomen protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Singapore ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement gestuurd (Kamerstukken 32 237). In beide verdragen wordt de huidige bepaling die ziet op de uitwisseling van inlichtingen vervangen door een nieuwe bepaling die volledig overeenstemt met de bepaling uit het OESO-Modelverdrag. Vooralsnog is alleen voorzien in uitwisseling op verzoek. Wel is expliciet geregeld dat de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling ook ziet op bankinformatie.

Nieuwe regelgeving

Bij brief van 27 november 2009 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 29 mei 2009 tot stand gekomen protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Luxemburg ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement gestuurd (Kamerstukken 32 235). Verder heeft hij bij brief van dezelfde datum tevens het op 25 augustus 2009 tot stand gekomen protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Singapore ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement gestuurd (Kamerstukken 32 237). Bij beide brieven is een toelichtende nota bij het protocol gevoegd. Deze nota’s zijn opgenomen als brondocument, evenals de adviezen van de Raad van State en het nader rapport.

In beide verdragen wordt de huidige bepaling die ziet op uitwisseling van inlichtingen geheel vervangen door een nieuwe bepaling. Deze nieuwe bepaling stemt volledig overeen met de informatie-uitwisselingbepaling uit het OESO-Modelverdrag 2008. In de toelichtende nota’s wordt ingegaan op de totstandkoming van…

Verder lezen
Terug naar overzicht