Wijziging Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (1995.3030)


Vrijstelling van het buitenlands onzuiver inkomen wordt berekend m.b.v. de afzonderlijke methode. Dus geen saldering van positieve en negatieve inkomensbestanddelen uit meer dan een land.

De stallings- en inhaalregeling is in de tijd onbeperkt geworden, waarbij een anti-misbruikregeling is opgenomen. Ook in tijdonbeperkt verrekenbaar zijn de belasting op dividenden, interest en royalty’s die door ontwikkelingslanden worden geheven. Inwerkingtreding op 1 januari 1995.

Stb; 1994; 964; Koninklijk Besluit 23 december 1994, V-N 1995, blz. 127

Verder lezen