Wijziging of buitenwerkingstelling van gebruiksovereenkomst na verbreking relatie (2015.16.2003)


In de zaak Hof Amsterdam 9 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3834, woonden partijen ongehuwd samen. In hun samenlevingsovereenkomst waren zij overeengekomen dat in geval van einde van de samenleving de woning bij verdeling zal worden toebedeeld tegen een waarde in onbewoonde staat aan degene die de woning blijft bewonen, onder verplichting de eventuele geldlening(en), aangegaan voor de financiering van de woning geheel over te nemen en de eventuele vordering wegens overbedeling te voldoen.

Nadat de samenleving is beëindigd, blijft de…

Verder lezen
Terug naar overzicht