Wijziging in het overgangsrecht van het nieuwe erfrecht


De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake het overgangsrecht bij de Invoering van Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 NBW, derde gedeelte, heeft geleid tot een aantal wijzigingen. In de gewijzigde wetsbepalingen gaat het om beschikkingen gemaakt onder het oude recht die onder het NBW effectief worden.

A. Artikel 129 OW

1. Indien een erflater ten behoeve van zijn echtgenoot of geregistreerde partner testamentaire beschikkingen heeft gemaakt, is de legitieme portie die ten laste van de langstlevende komt eerst opeisbaar na diens overlijden. Volgens lid…

Verder lezen