Wijziging hoofdverblijfplaats kinderen na scheiding


De rechtbank concludeert dat het in het belang van de kinderen is dat de hoofdverblijfplaats van het oudste kind bij de moeder en het jongste kind bij de vader wordt bepaald. Met deze beslissing wordt rust en duidelijkheid in de feitelijke situatie gebracht.

De feiten
Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefen. In 2016 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. D woont bij V, Z woont bij M. Partijen twisten over…

Verder lezen
Terug naar overzicht