Wijziging landbouwvrijstelling en het EVRM (2005.26.3062)


Een landbouwer staakt per 31 december 2000 zijn onderneming. Door de wijziging van de landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 wordt materieel terugwerkende kracht verleend aan de wet, nu ook voor die tijd opgebouwde en voorheen onbelaste winst wordt belast. Volgens de belanghebbende is dit in strijd met art. 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad (1 april 2005, nr. 40.537) oordeelt dat de tot 27 juni 2000 gerijpte waardestijging niet…

Verder lezen