Wijziging lijsten van derde landen voor de invoer van verfijnde producten


Verordening (EG) nr. 854/2004 (Controleverordening) vereist dat producten van dierlijke oorsprong alleen mogen worden ingevoerd uit een derde land dat voorkomt op een overeenkomstig die verordening opgestelde lijst.

Om de veiligheid van bepaalde zeer verfijnde producten (o.a. kikkerbilletjes, slakken, gelatine en collageen) te garanderen, zijn specifieke voorschriften opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 (Hygiëneverordening). Daarom is het wenselijk een lijst op te stellen van landen waaruit die producten mogen…

Verder lezen
Terug naar overzicht