Wijziging minnelijke waardering met betrekking tot de Successiewet


Onlangs is een besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat de staatssecretaris van Financiën op 18 augustus 2006 een aantal besluiten over de waardering op grond van artikel 21 SW heeft geactualiseerd en samengevoegd. Met uitzondering van de mogelijkheid tot minnelijke waardering hebben zich hierbij geen inhoudelijke wijzigingen voorgedaan. Op grond van de minnelijke waardering kon met de inspecteur een overeenkomst worden gesloten tot bindende vaststelling van de waarde van bepaalde goederen. Als uitkomst van de waardering gold dan het gemiddelde van de door betrokkenen gemaakte taxatie. Volgens de staatssecretaris heeft deze gemiddelde…

Verder lezen