Wijziging puntentelling huurprijzen woonruimte (2016.03.2002)


Op 1 oktober 2015 is het nieuwe puntensysteem voor huurwoningen, waarin de WOZ-waarde voor een kwart meetelt, in werking getreden. Het WWS (woningwaarderingsstelsel) is het puntensysteem waarmee de huur van sociale huurwoningen wordt berekend. Sinds genoemde datum zijn de volgende wijzigingen aangebracht in het WWS:

  • De punten voor woonvorm en woonomgeving en de punten wegens schaarste zijn vervallen;
  • Voor de woonvorm en woonomgeving is een puntenwaardering in de plaats gekomen op basis van de WOZ-waarde van de woning. Die wordt berekend deels…
Verder lezen
Terug naar overzicht