Wijziging Regeling bodemkwaliteit per 24 augustus 2016


In de Staatscourant van 23 augustus 2016 staat een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit. Deze wijziging treedt op 24 augustus 2016 in werking. De belangrijkste aanpassing is de actualisatie van bijlage C met verwijzing naar de meest recente versies van normdocumenten. Hierin zit ook de invoering van essentiële eisen voor enkele normdocumenten en actualisaties die samenhangen met de Europese verordening bouwproducten. Onderdeel van de wijziging is ook de verwijzing naar de meest recente versies van NEN 5707 en NEN 5897 voor het uitvoeren van asbestonderzoek.
Een aantal wijzigingen van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht