Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 en Regeling energieprestatie gebouwen


Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 december 2015, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de veiligheid van betonnen galerijvloeren en het aanwijzen van normen en wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen met betrekking tot de actualisatie van enkele Nationale Beoordelingsrichtlijnen en het vaststellen van een bijlage. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2016.

Met deze wijzigingsregeling is in de Regeling Bouwbesluit 2012 een voorschrift opgenomen om onderzoek te doen naar de staat van galerijflats met vrij uitkragende galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de achterliggende betonnen verdiepingsvloeren. Op grond van dit voorschrift moet worden geïnventariseerd of er bij dergelijke flats, die vooral zijn gebouwd in de periode 1950-1970, risico op instorting van de galerij- of balkonvloeren bestaat. Ook zijn met deze wijziging de verwijzingen naar een aantal normen in de bijlagen I en II bij de Regeling Bouwbesluit 2012 geactualiseerd. Verder is een onvolkomenheid in een verwijzing in bijlage III bij de Regeling Bouwbesluit 2012 hersteld.

Verder bevat deze regeling enkele wijzigingen van de Regeling energieprestatie gebouwen. Het gaat daarbij met name om een nieuwe definitie voor het begrip Nationale Beoordelingsrichtlijnen (BRL), de actualisatie van enkele BRL-en, en een nieuwe vaststelling van bijlage 1a bij artikel 3.
Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 en Regeling energieprestatie gebouwen

Verder lezen
Terug naar overzicht