Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (1996.2004)


Bespreking van de voornaamste voorgenomen wijzigingen in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk(zie ook ND 95.2363, 95.2404). Toepassing buiten stads- en dorpsvernieuwingsgebieden is voortaanmogelijk. Verwacht mag worden dat gemeenten veel meer gebruik zullen maken van dit instrument van grondpolitiek, vooral bij de ontwikkeling van grootschalige bouwlokaties. Pikant detail voor het notariaat is dat op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wvg en het feit dat het toepassingsbereik van de wet aanzienlijk is…

Verder lezen