Wijziging verordening voor de invoer van biologische producten


Bijlage III bij Verordening nr. 1235/2008 bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten zijn erkend als gelijkwaardig aan die van Verordening nr. 834/2007.

De Republiek Korea heeft de Commissie meegedeeld dat zij één controleorgaan heeft toegevoegd aan de lijst van door de Republiek Korea erkende controleorganen. De bijlage III bij Verordening nr. 1235/2008 moeten derhalve worden gewijzigd.

Bijlage IV bij Verordening nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen controles uit te voeren en certificaten af te geven. Verschillende bedrijven hebben de Commissie wijzigingen toegestuurd wat betreft hun status in deze bijlage. Dit betreft zowel uitbreidingen van bevoegdheden als inperkingen. De bijlage IV bij Verordening nr. 1235/2008 moet derhalve worden gewijzigd.

Bijlage VI bij Verordening nr. 1235/2008 bevat het nieuwe model voor het uittreksel uit het controlecertificaat voor de invoer van biologische producten met gebruikmaking van het elektronische certificeringssysteem. Hier bestaan nog een aantal foute verwijzingen. Deze fouten moeten worden gerectificeerd. De bijlage VI bij Verordening nr. 1235/2008 moeten derhalve worden gerectificeerd.

 

Publicatieblad EU L 134 van 23 mei 2017, p. 6
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/872 van de Commissie van 22 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

Verder lezen
Terug naar overzicht