Wijziging wetsvoorstel fiscale eenheid (2001.26.3182)


Op 1 juni 2001 is de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Herziening regime fiscale eenheid’ aangeboden aan de Tweede Kamer (zie voor het oorspronkelijke wetsvoorstel ND 00.04.3026). In de Nota van wijziging zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is onder meer de ‘volledige consolidatie’-benadering verlaten. In plaats hiervan wordt de belasting van de tot de fiscale eenheid behorende lichamen geheven alsof sprake is van één belastingplichtige. Dit lijkt sterk op de huidige benadering waarbij de dochtermaatschappijen zijn ‘opgegaan…

Verder lezen