Wijzigingen Verordening (EU) nr. 798/2008 betreffende invoer uit derde landen


In Verordening nr. 798/2008 is vastgelegd dat de onder die verordening vallende producten alleen in de Unie mogen worden ingevoerd vanuit derde landen die in de verordening zijn opgenomen.

Bij Verordening nr. 2160/2003 zijn voorschriften voor de bestrijding van salmonella vastgesteld. Oekraïne heeft zijn bestrijdingsprogramma's wat betreft salmonella bij de Commissie ingediend.

Aangezien geconstateerd is dat deze programma's garanties bieden die gelijkwaardig zijn aan de in Verordening nr. 2160/2003 vastgestelde garanties, moeten zij worden goedgekeurd en dient de…

Verder lezen
Terug naar overzicht