Wijzigingen in Wet Voorkeursrecht Gemeenten (2008.41.2010)


Auteur gaat in op de aanstaande wijzigingen van de Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG). Twee wetten zijn in behandeling die tot deze wijzingen moeten leiden, de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Invoeringswet) en de Wet tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wijzigingswet). Het doel van beide wetsvoorstellen is het vereenvoudigen en moderniseren van de WVG.
De Invoeringswet heeft tot doel de aanpassing van bestaande en toekomstige wetgeving als gevolg van de invoering van een nieuwe WRO. Het gemeentelijk structuurplan en het stadsvernieuwingsplan komen onder de WRO te…

Verder lezen