Wijzigingsplan en ondeugdelijke motivering overtollige bebouwing en belemmering in bedrijfsactiviteiten


Bij besluit van 30 augustus 2016 hebben B&W van Breda het wijzigingsplan "[locatie 1] te Breda" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het plan voorziet in de omzetting van een op een deel van de gronden aan de [locatie 1] te Breda rustende bestemming "Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden" in de bestemming "Wonen". Het wijzigingsplan is op verzoek van [belanghebbende], die eigenaar is van de gronden, vastgesteld. De voormalige bedrijfswoning en

Verder lezen
Terug naar overzicht