Winst bij aan- en doorverkoop van een boerderij is niet belast als resultaat uit overige werkzaamheden (2015.07.3003)


X heeft samen met zijn broer een boerderij gekocht voor € 1.630.000. Twee dagen later wordt de boerderij doorverkocht aan een derde voor € 1.800.000. De inspecteur stelt dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.91 Wet IB 2001). X betwist dit en stelt dat het behaalde voordeel in casu niet voorzienbaar was.

Het hof stelt X in het gelijk. Volgens het hof is de inspecteur niet geslaagd in zijn bewijslast dat sprake is van resultaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht