Winst bij terugverkoop aandeel aangemerkt als rente (1997.47.3523)


X koopt in 1988 van H BV de economische eigendom van een aandeel in D BV voor ƒ 75.000. In de koopovereenkomst wordt een terugkooprecht verleend na 3 jaar tegen een vastgesteld bedrag van ƒ 125.000. H BV koopt dit recht daadwerkelijk terug in 1991. Reden voor de inspecteur om ƒ 50.000 rente in aanmerking te nemen bij de berekening van het belastbaar inkomen van X. En terecht volgens Hof en Hoge Raad. Volgens X is in plaats van een geldlening gekozen voor aan…

Verder lezen