Winst uit onderneming of inkomsten uit andere arbeid? (2000.18.3159)


Bij de vraag of sprake is van winst uit onderneming dan wel van inkomsten uit andere arbeid (art. 22.1.b Wet IB) spelen verschillende criteria een rol, zoals de omvang van de investeringen, het debiteurenrisico, het ondernemersrisico, de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheden wordt gegeven en het aantal opdrachtgevers. De onderhavige procedure gaat over het ondernemerschap van een tegellegger (A). Het Hof leidt uit de feiten af dat A een onderneming drijft. Dat A hoofdzakelijk voor één opdrachtgever werkt…

Verder lezen