WOB-verzoeken aan NVWA vaak omvangrijk en tijdrovend


Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van PvdA-kamerlid Dikkers inzake een bericht van Foodwatch over de lijst van producten die mogelijk paardenvlees bevatten. Het kamerlid wil weten waarom de openbaarmaking van de door Foodwatch gevraagde gegevens – een lijst met merk- en productnamen van bedrijven die vlees van W. Selten hadden afgenomen – anderhalf jaar op zich liet wachten en waarom de namen van de bedrijven niet zijn vrijgegeven.

De minister geeft aan dat de NVWA onafhankelijk en zelfstandig handelt op dergelijke WOB-verzoeken. De openbaarmaking zou een onevenredige benadeling op basis van de Wet openbaarheid van bestuur betekenen. Aan Foodwatch is een geanonimiseerde lijst van producten verstrekt.

Op de vraag of afhandeling van dergelijke verzoeken in de toekomst sneller kan plaatsvinden, antwoordt de minister dat de NVWA veel en omvangrijke WOB-verzoeken ontvangt die veel tijd in beslag nemen. Tot slot geeft de minister aan dat ze binnenkort een wetsvoorstel voor aanpassing van de Gezondheidswet zal aanbieden, waardoor de procedure tot openbaarmaking van controlegegevens vereenvoudigd wordt.

 

Nieuwsbericht ministerie van VWS van 4 december 2014

Beantwoording Kamervragen over een bericht van Foodwatch over de lijst van producten die mogelijk paardenvlees bevatten

 

Verder lezen
Terug naar overzicht