Woning op naam van beide partners was nakoming van natuurlijke verbintenis


M en V sluiten in 1969 een huwelijk onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Op 14 februari 1992 worden M en V samen eigenaar van een nieuwe woning die dient tot gezamenlijke bewoning. De koopprijs en de overige investeringen in de woning zijn volledig door M betaald. Enige tijd later wordt de echtscheiding tussen M en V uitgesproken. Zij sluiten in februari 2001 een overeenkomst waarbij de echtelijke woning aan M wordt toegedeeld waartegenover hij € 163.000 aan V moet betalen wegens overbedeling. Later blijkt dat M…

Verder lezen