Woonboot is geen dienend erf


Woonbooteigenaren in Amsterdam stellen dat hun tuintje voor de woonboot een erfdienstbaarheid oplevert. De rechtbank stelt echter dat het tuintje geen erf kan zijn, nu een boot geen onroerend goed is.

Eisers in deze zaak zijn allen eigenaren en bewoners van woonschepen gelegen in Amsterdam. De woonschepen zijn in de loop van de zestiger en begin zeventiger jaren op de betreffende ligplaatsen afgemeerd. De woonbooteigenaren hebben de stroken grond gelegen aan de oever van de woonschepen in gebruik genomen als tuin en voor het oprichten van opstallen als schuren en…

Verder lezen
Terug naar overzicht